Indmeldelse

Her kan du ansøge om medlemskab i Herslev Strand Sejlklub.  

Læs nøje vilkårene for medlemskabet, inden du melder dig ind.  Når du har valgt en medlemskategori (Senior, Junior eller Støttemedlem), skal du udfylde navn, adresse, kontaktoplysninger og fødselsdato. Sejklubbens privatlivspolitik er beskrevet her ….  

Vi ser frem til at byde dig velkommen til fællesskabet i Herslev Strand Sejlklub, med masser af gode dage på fjorden, og gode bekendtskaber.  Vi opfordrer til, at du sætter dig ind i klubbens aktiviteter, regler, og klubkammeraternes forventning om din deltagelse i frivilligt arbejde efter bedste evne. På den måde er du sikker på at få mest muligt ud af medlemskabet.

MedlemskategoriIIIIII
Medlemskab giver mulighed forSeniorJuniorStøttemedlem
Sejlerskole, juniorsejlads, kapsejlads og andre klubaktiviteterJaJaNej
Fester, foredrag og andre kulturelle og sociale arrangementerJaJaJa
Opbevaring af båd; f.eks. havne-, svaj- eller jollepladsTilkøbTilkøbNej
Gast / gæst på andres bådeJaJa
Adgang til klubhus og baderumJaJaGæst
Adgang til slæbestedTilkøbTilkøbNej
Adgang via bomJaJaNej
Adgang til sauna i vinterhalvåretTilkøbTilkøbTilkøb
Nøgle til klubhus, mastekran og masterumTilkøbTilkøbNej
Nøgle til klubhus og slæbestedTilkøbTilkøbNej
Lån af klubbåde, f.eks. juniorjollerTilkøbTilkøbNej
Lån af klubhus til private festerTilkøbTilkøbNej
Stemmeret på generalforsamlingJaJaNej

Takster
Her kan du se hvad ydelserne koster

Involvering
Den bedste måde at lære klubbens medlemmer at kende, er at involvere sig i klublivet – ved at deltage i klubbens mange aktiviteter. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte det relevante udvalg, havnefogederne eller bestyrelsen (se hjemmesiden). Kontaktinformationer findes her

100% frivilligt arbejde
HSS adskiller sig fra de fleste sejlklubber ved både at være sejlklub og havneselskab. HSS drives af frivilligt, ulønnet arbejde, og det er en selvfølge at alle medlemmer – efter bedste evne – hjælper fællesskabet med stort og småt. Sejlklubben er afhængig af, at medlemmerne engagerer sig i udvalgene, og giver en hånd når større eller mindre opgaver trænger sig på.

Den særlige HSS-stemning
Vi glæder os til at byde dig velkommen i et særligt fællesskab. I HSS har der en særlig stemning, hvor vi hjælper hinanden, er inkluderende og hygger os sammen. Mange har fået tætte kammeratskaber i tidens løb i klubben.

Havneplads
Har du en båd, som du gerne vil have havneplads til, kan du skrive dig på ventelisten ved at kontakte klubbens kasserer..

For større både, kan ventetiden være fem-syv år. Sædvanligvis får man en låne- eller sæsonplads på mindre end den halve tid; præcis hvor længe afhænger af bådstørrelsen. Det koster 2.000 kr at komme på venteliste. Beløbet bliver modregnet dit indskud, når du får en fast havneplads. Se regler for at få fast havneplads via nedenstående links:

Det er et krav, at alle både på sejlklubbens område er ansvarsforsikrede. Når du er blevet medlem, er din båd også velkommen – men først når du har afleveret en kopi af bådens ansvarsforsikring til havnemyndigheden / havnefogeden.

Junior aktiviteter
Tidligt på året er der teoretisk undervisning for nye og øvede juniorsesejlere. Sæsonen starter i begyndelsen af maj, og der sejles frem til slutningen af september. Der sejles 2 gange ugentligt, tirsdag og torsdag. Sejlerne mødes på havnen cirka 17:30, og rigger jollerne til, så alle er klar til at gå på vandet kl. 18.00. Der sejles til kl. ca. 20.00, hvorefter der afsluttes i klubhuset med saftevand og hjemmebag.

Træningssejlads gennemføres under vejledning og overvågning af kyndige instruktører, som følger sejlerne i klubbens følgebåde.

I sæsonen deltager vi i Isefjordkredsens kapsejladser og sommerlejr. Første sommerlejr afholdes i begyndelsen af skoleferien, og den anden sommerlejr afholdes i august.

Du er altid velkommen til at kontakte juniorformanden, hvis du vil vide mere.