Venteliste

Medlemmer, der mangler at aflevere kopi af ansvarsforsikring, tildeles ikke havneplads!
Det er bådejerens pligt at informere havnemyndigheden om hvilken størrelse plads der ønskes.
Hvis bådstørrelsen ikke fremgår af skemaet, vil det være mindste plads der tages i betragtning. 
Husk skriftlig ansøgning om jolleplads hvert år inden første marts.
Spørgsmål vedrørende ventelisten, og principper for tildeling af havnepladser rettes til bestyrelsen.