Cruising og SingleHand ved Sydfjordsstævnet

Der sejles to distancesejladser á 9,2 sømil (6,6 sømil i let vind): Én sejlads fra Herslev til Egehoved i Yderbredningen, og én sejlads tilbage fra Egehoved til Herslev.
Ventetiden mellem de to distancesejladser reduceres mest muligt, idet er startes efter TurLys respittider, så bådene teoretisk bør komme samlet i mål. Hurtigste båd starter sidst, og første båd i mål vinder sejladsen.

Sydfjordsstævnet afholdes altid sidste weekend i august – her findes et overblik over tilbudene