Vinterbadning

Vinterbadning med sauna er et tilbud for medlemmer af Herslev Strand Sejlklub, når der ikke er både i vandet. 

Medlemmer af sejlklubben kan deltage mod betaling af et beskedent vinterbadetillæg. Sæsonen løber fra cirka 15. november til 1. april – på udvalgte dage kan saunaen være reserveret til klubaktiviteter.

Tilbuddet er åbent for sejlklubbens aktive medlemmer, og for havnens saunamedlemmer. For at sikre alle en god oplevelse er der fastsat et loft for antal vinterbadere, Derfor kan der være venteliste – kontakt den vinterbadings-ansvarlige for information.

Den fem meter lange tøndesauna er anskaffet med støtte fra Nordea-fonden og Friluftsrådet.

Der er lavet et sæt tønderegler for vinterbadning – disse skal ubetinget overholdes.

Kommunikation om vinterbadning og sauna i HSS foregår fortrinsvis i den lukkede Facebook-gruppe ‘HSS Vinterbadning‘; gruppen er kun for betalende vinterbademedlemmer, samt udvalgte personer i sejlklubben. Gældende kontingenter og vinterbadetillæg findes i takstbladet

Der er i øjeblikket lukket for tilgang af nye vinterbadere. P.g.a Corona er vi begrænsede i hvor mange vi kan være i saunaen, og vi kan ikke anvende vores omklædningsfaciliteter som vi plejer.
Interesserede kan skive sig på venteliste her:
https://2771.foreninglet.dk/memberportal/enrollment/group/e0342b

Vi håber stadig at kunne lukke flere ind i varmen i denne sæson.

Information om tovholdere findes her

Tønderegler for vinterbadning