Tønderegler for vinterbadning

Følgende regler gælder for vinterbadning i Herslev Strand Sejlklub:

Adgangskoder til omklædningsrum og saunaens nøgleboks er kun til betalende vinterbademedlemmer. Deling af disse koder er ikke tilladt. 

Efterlad ikke nøglen i døren – heller ikke mens der bades. Nøglen skal altid være låst inde i nøgleboksen.

Lås altid efter dig, hvis du efterlader en tom sauna. 

Man skal være fyldt 18 år for at blive meldt ind i HSS Vinterbadning. 

Af hygiejnehensyn skal man altid være skyllet i enten bruser eller fjord, inden man sætter sig i saunaen.

Saunaen er fælles for begge køn, og begge køn skal være tildækket med håndklæde om livet, eller bruge badetøj der dækker tilsvarende. Desuden opfordrer vi medlemmer til at betragte hinanden i øjenhøjde. Selve badningen foregår i al offentlighed. Derfor bør man i videst muligt omfang tage hensyn til havnens øvrige brugere, når man lægger håndklædet i forbindelse med badning.

Det er ikke tillladt at hælde vand eller andre væsker på ovnen. Dette udelukker også saunagus, da duftstoffer i saunaen kan være til gene for allergikere/astmatikere.

Man skal sidde/ligge på et håndklæde i saunaen, og undgå direkte kontakt med træet. 

Det er ikke tilladt at udføre personlig hygiejne, såsom barbering og negleklipning m.m., i sauna og omklædningsrum. 

I saunaen er fodtøj ikke tilladt. 

Badning er på eget ansvar – Det anbefales ikke at bade alene. 

Det er ikke tilladt at bade i havnen uden for vinterbadesæsonen. 

Gæster kan kun medbringes i de hertil definerede tidsrum mod betaling. Generelt er saunaen kun for medlemmer. 

Egne børn kan kun medbringes i de hertil definerede tidsrum*. Generelt er saunaen kun for medlemmer.

—o—

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre eksklusion af sejlklubben.

Kommunikation om vinterbadning og sauna i HSS foregår fortrinsvis i den lukkede Facebook-gruppe ‘HSS Vinterbadning‘; gruppen er kun for betalende vinterbademedlemmer, samt udvalgte personer i sejlklubben.

Husk! Du er selv med til at skabe gode forhold i og omkring vores dejlige sauna.

* Datoer med tidrum for gæster og børn og priser slås op i Facebook-gruppen.

Herslev Strand Sejlklub, januar 2020