S R P I

Sjælland Rundt På Indersiden
Kap- og tursejladsen Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI) er en af Danmarks sjoveste, mest fremgangsrige sejladser. Siden en beskeden start i 1996 er sejladsen vokset til mere end hundrede både. 

Klik her for at gå til den gamle hjemmeside, hvor indholdet fortsat findes