SingleHand respittider

Der startes efter respittider – såkaldt ‘omvendt handicap‘ – hvor den teoretisk set langsommeste båd starter først, så alle både burde komme i mål samtidig . Efter hver sejlads uddeles tidsstraf til de første både i mål, mens de sidste får en tidspræmie, så de kan starte tidligere ved de efterfølgende sejladser.

Husk at Single-hand starter klokken 18:00 i september!

Første-plads 60 sekunder tillæg til starttiden
Anden-plads 45 sekunder tillæg til starttiden
Tredje-plads 30 sekunder tillæg til starttiden

Sidste-plads 30 sekunder fradrag på starttiden
Næstsidste-plads 20 sekunder fradrag på starttiden
Mindst 10 både skal deltage før sidste- og næstsidste-pladser godtgøres.

Mere om SingleHand sejlads