Svajområdet NV for havnen

Som svajer forventer vi at du aktivt deltager i arbejdet med at vedligeholde svaj området samt tilhørende udstyr. 

Vi mødes ved start af sæsonen samt når bøjerne skal tages ind til efteråret. Sædvanligvis lægges et mindre antal svajbøjer ud, til at starte med – der kan hurtigt lægges flere ud om nødvendigt.  Kontakt svajformanden, hvis du ønsker en svajplads.

Vigtigt om svajeres brug af ledige pladser i havnen
Svajere kan benytte ledige pladser, hvor pladsejeren har vendt skiltet til grønt. Hvis båden forlades, er det et krav at der findes et telefonnnummer, så pladsejerem kan komme i kontakt med svajeren.
Når hjemkomst-tidspunkt er oplyst af pladsejeren, skal dette respekteres. Ellers er det svajerens ansvar, at båden er flyttet fra pladsen, senest 24 timer efter pladsejeren har henvendt sig. Der betales ikke for perioder under 8 dage, hvorimod der for længere perioder opkræve almindelig gæsteleje for perioden, hvor pladsen er anvendt.
Hvis ikke der er lavet en aftale med havnefogeden, vil man blive opkrævet  almindelig gæsteleje for at ligge på de faste gæstepladser.
Faste gæstepladser er plads nr. 125 og 222, samt molehovederne og kajen mellem bro 3 og 4, der må kun benyttes af klubbens medlemmer efter særlig aftale, eller under lastning og losning, men ikke til overnatning.