Brug af slæbestedet

Slæbestedet er aflåst, og kan kun benyttes af klubbens medlemmer. Det er ikke muligt at købe dags- eller årskort.

Fra tid til anden udskiftes nøglerne for at forebygge ‘gratister‘ – skæringsdato varsles på SMS og e-mail. Havnefogeden opkræver betaling for nøgler til slæbestedet, og – hvis slæbestedet ønskes benyttet til trailerbåde – afgift i henhold til gældende takstblad.

Slæbestedet benyttes flittigt alle ugens dage, af medlemmer med trailerbåde, seniorjollerne og juniorsejlerne. For at der skal være plads til alle, er det vigtigt at jollevogne og andet udstyr fjernes fra slæbestedet inden der sejles ud.

Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler og benytter slæbe­ste­der efter behov – de har nøgler til den ene ende af kæden, mens vi selv benytter låsen i den anden ende.