Pas på miljøet

Her er nogle gode miljøråd, der er værd at huske, for at beskytte havnen og dens omgivelser.

Ved forårsklargøring

 • Spar på vand og regøringsmidler
 • Brug klubbens slibemaskine med støvsuger, hvis bundmalingen skal fjernes.
 • Undgå spild af mailing, fortynder mv. på pladsen
 • Malingsrester, brugt olie, klude og malergrej sorteres grundigt, og afleveres i miljøhuset.
 • Olie- og brændstoffilitre samt klude afleveres i miljøhuset
 • Skyllevand med frostvæske opsamles ved udstødningsgattet i beholdere, de kan lukkes.
 • Tag udtjente akkumulatorer med dig, og aflever hvor det nye købes eller på en kommunal modtagestation.

Senest 8 dage efter sidste fælles søsætning, skal kaj og landplads være rydet for bukke, vogne, støtter og andet grej. Hvis det ikke er på plads til tiden, vil havneudvalget bringe tingene i orden på det enkelte medlems regning.

Når båden skal på land

 • Spar på vandet ved afvaskning af bundbegroning, og opsaml malingsflager og begroning
 • Undgå spild af olie, brændstof, frostvæske mm. ved afrigning af motorer
 • Aflever alt olie- og kemikalieaffald i miljøhuset, og sorter grundigt
 • Olie- og brændstoffilitre samt klude afleveres i miljøhuset
 • Skyllevand med frostvæske opsamles ved udstødningsgattet i beholdere, der kan lukkes.
 • Tag udtjente akkumulatorer med dig, og aflever hvor det nye købes eller på en kommunal modtagestation.
 • Tyveknægte kan lave et frygteligt svineri, derfor husk at låse stigerne fast, så de ikke får for let spil. Det gavner også vores psykiske miljø!