Ansvarsfordeling i bestyrelsen

Bestyrelsens ansvarsområder – DENNE SIDE ER IKKE OPDATERET !!!

Bestyrelse

Lars Jørgen Andresen, formand
20 48 61 91 – lars.andresen<>snaeurope.com
Kjøbmagergade 10, 4070 Kirke Hyllinge
 – havneudvalg
 – havnefogeder
 – nye medlemmer
 – Lejre Kommune
 – Herslev Bylaug
 – hjertestarter

Lars Borup, næstformand
21 78 67 33 – lars<>borup1.dk
 – oldfrue
 – festudvalg
 – udlån af hus
 – kulturudvalg
 – havnevagter
 – vinterbadere
 – Isefjordkredsen

Dirch Zibrandtsen, kasserer
61 22 56 82 – hsskasserer<>gmail.com
 – økonomi
 – privatlivspolitik

Johnny Poulsen, bestyrelsesmedlem
20 25 76 29 – jpo1000<>icloud.com
 – sejlerskole
 – tursejlerudvalg
 – juniorudvalg
 – svajerudvalg
 – Blåt Flag

Rasmus Rosenkvist, bestyrelsesmedlem
23 83 15 23 – rasmus<>rosenkvist.net
 – husudvalg
 – kapsejladsudvalg
 – seniorjolleudvalg
 – administration af bomsystem
 – hjemmeside

Kontakter i sejlklubbens mange aktive udvalg