Ansvarsfordeling i bestyrelsen

Bestyrelsens ansvarsområder

Bestyrelse

Rasmus Rosenkvist, formand
23831523 –  hssklub<>gmail.com
 – kapsejladsudvalg
 – seniorjolleudvalg
 – administration af bomsystem
 – hjemmeside
 

– nye medlemmer
 – Lejre Kommune
 – Herslev Bylaug
 – hjertestarter

Lars Borup, næstformand
21 78 67 33 – hssklub<>gmail.com
 – oldfrue
 – festudvalg
 – udlån af hus
 – kulturudvalg
 – havnevagter
 – vinterbadere
 – Isefjordkredsen

Dirch Zibrandtsen, kasserer
61 22 56 82 – hsskasserer<>gmail.com
 – økonomi
 – privatlivspolitik

Johnny Poulsen, bestyrelsesmedlem
20 25 76 29 – hssklub<>gmail.com
 – sejlerskole
 – tursejlerudvalg
 – juniorudvalg
 – svajerudvalg
 – Blåt Flag

Dan Poulsen, bestyrelsesmedlem
40 91 60 70 – hssklub<>gmail.com
 – havneudvalg
 – havnefogeder

– husudvalg
– rengøring

Kontakter i sejlklubbens mange aktive udvalg