Ansvarsfordeling i bestyrelsen

Bestyrelsens ansvarsområder

Bestyrelse

Rasmus Rosenkvist, formand
23831523 –  hssklub<>gmail.com
 – kapsejladsudvalg
 – seniorjolleudvalg
 – administration af bomsystem
 – hjemmeside
 

– nye medlemmer
 – Lejre Kommune
 – Herslev Bylaug
 – hjertestarter

Lars Borup, næstformand
21 78 67 33 – hssklub<>gmail.com
 – oldfrue
 – festudvalg
 – udlån af hus
 – kulturudvalg

– nye medlemmer
 – havnevagter
 – vinterbadere
 – Isefjordkredsen

Dirch Zibrandtsen, kasserer
61 22 56 82 – hsskasserer<>gmail.com
 – økonomi
 – privatlivspolitik

Jeppe Uldall Thomsen, bestyrelsesmedlem
21 21 67 07 – hssklub<>gmail.com
 – sejlerskole
 – tursejlerudvalg
 – juniorudvalg
 – svajerudvalg

– Blå Flag
– Forsikringer

Lars Jørgen Andresen, bestyrelsesmedlem
20 48 61 91 – hssklub<>gmail.com
 – havneudvalg
 – havnefogeder

– husudvalg
– rengøring
– Affaldsafhentning

Kontakter i sejlklubbens mange aktive udvalg