Klubmesterskab for kølbåde

Dato for klubmesterskabet fremgår af sejlklubbens kalender, samt af opslag under nyhedskategorien Tur & Kapsejlads.

Første varselssignal klokken 10:00, sidste båd i mål senest kl. 14:00
Sejladsbestemmelserne fra onsdagssejladserne gælder, og der sejles på de baner der er udleveret sammen med dem; det er som sædvanlig dommeren der bestemmer hvilke baner der anvendes. 

  • Der sejles i tre grupper. Kapsejlerne i gruppe 1, Doublehand i gruppe 2 og Tursejlere i gruppe 3. Grupperne sejler om hvert deres klubmesterskab.
  • Alle i samme gruppe sejler mod alle i gruppen, og overaltplaceringen i gruppen tæller.
  • Det er kun sejlerne i gruppe 1 som kan vinde vandrepokalen. Der uddeles præmier for hver tredje båd i alle grupperne.
  • Pointberegning: Det samlede resultat for hvert løb i forårs- og efterårsserien tæller med, men ingen båd får mere end 4 strafpoint pr. serie med til klubmesterskabet.
  • Hvis vejrforholdene tillader det sejles 2 sejladser.
  • Gennemføres der 2 sejladser til klubmesterskabet, kan det dårligste resultat i serie eller sejlads på dagen fratrækkes.
  • Der sejles ikke hvis middelvinden er 12 m/s eller derover.
  • Hvis klubmestersskabssejladserne,  ikke gennemføres, er det overaltresultatet for forårsserien og efterårsserien der er afgørende.
  • Hvis der er pointlighed mellem to eller flere både, anvendes tillæg A8 i kapsejladsreglerne.

Efter sejladserne nydes medbragt mad i klubhuset, hvor der uddeles præmier for årets sejladser, og klubmesteren hyldes.

Kapsejladsudvalget arrangerer klubmesterskaberne – se kontakter her