Klubmesterskab for kølbåde

Dato for klubmesterskabet fremgår af sejlklubbens kalender, samt af opslag under nyhedskategorien Tur & Kapsejlads.

Første varselssignal klokken 10:00, sidste båd i mål senest kl. 14:00
Sejladsbestemmelserne fra onsdagssejladserne gælder, og der sejles på de baner der er udleveret sammen med dem; det er som sædvanlig dommeren der bestemmer hvilke baner der anvendes. 

  • Der sejles i tre grupper. Kapsejlerne i gruppe 1, Doublehand i gruppe 2 og Tursejlere i gruppe 3. Grupperne sejler om hvert deres klubmesterskab.
  • Alle i samme gruppe sejler mod alle i gruppen, og overaltplaceringen i gruppen tæller.
  • Der uddeles præmier for hver tredje båd i alle grupperne.
  • Det er kun sejlerne i gruppe 1 og 2 som kan vinde vandrepokalen; det er den gruppe med flest deltagere, der sejler om vandrepokalen.
  • Hvis der er lige mange deltagere i begge grupper, sejler gruppe 1 om vandrepokalen.
  • Hvis vejrforholdene tillader det sejles 2 sejladser.
  • Resultatberegning: Begge sejladser tæller med; ved pointlighed er sidste sejlads gældende.
  • Der sejles ikke hvis middelvinden er 12 m/s eller derover.
  • Hvis mestersskabssejladserne ikke gennemføres, er forårsserien og efterårsserien afgørende; det samlede resultat fra hver serie tæller som en sejlads.

Efter sejladserne nydes medbragt mad i klubhuset, hvor der uddeles præmier for årets sejladser, og klubmesteren hyldes.

Ved uoverensstemmelser mellem ovenstående, og de udleverede sejladsbestemmelser, er sejladsbestemmelserne gældende.

Kapsejladsudvalget arrangerer klubmesterskaberne – se kontakter her