Havnen

Herslev lystbådehavn ejes af Herslev Strand Sejlklub.
Havnen har 95 bådepladser mellem pæle ind til en af de 4 broer; max. bredde er 3,2 m., og vanddybden er 1,8 m i begge bassiner. Inderst i det østlige bassin kan dybden være mindre, men bunden er blød, og det er normalt let at komme fri.  Desuden er der 20 mindre jollepladser ved broen ind mod Herslev Bådelaug. Der er EL (blå 16A CEE-stik) og vand på broerne.

Ved hård vind fra syd og øst kan vandstanden være væsentligt lavere, men erfaringen viser at dette gennemsnitlig kun sker en gang hvert andet år i sejlsæsonen.

Havneleje betales i henhold til gældende takstblad.

Her findes information for udenbys gæster i Herslev.

Havnereglementet gælder for al færdsel, og alle aktiviteter, på og omkring havnen.

Slæbestedet
Slæbestedet er aflåst, og kan kun benyttes af klubbens medlemmer. Det er ikke muligt at købe dags- eller årskort.
Fra tid til anden udskiftes nøglerne for at forebygge ‘gratister‘ – skæringsdato varsles på hjemmesiden. Havnefogeden opkræver betaling for nøgler til slæbestedet, og – hvis slæbestedet ønskes benyttet til trailerbåde – afgift i henhold til gældende takstblad.

Kranen
Kranen benyttes under brugerens ansvar og med største forsigtighed. Kranen må ikke benyttes til personløft, og må højest belastes med den angivne max. vægt:   
Øverste bom max. 300 kg.
Nederste bom max. 2.000 kg.

Havnekontoret
Havnekontoret er åbent for udlevering af nøgler, aflevering af forsikringskopier, afklaring af spørgsmål med mere.
Der er åbent på tirsdage fra 18:00 til 19:00 i april til juni, samt i august til november.

Henvendelser kan også ske på email til hssklub<>gmail.com (<> i mailadressen erstattes med @).
Telefon 29 29 24 14 besvares lejlighedvis mellem 16:00 og 18:00.

Bom / adgangskontrol
Ved at ringe til 91 22 95 32 fra din registrerede mobiltelefon, åbnes bommen automatisk i ½ minut. 

Indkørsel til, og udkørsel fra havneområdet er kun mulig, hvis dit mobiltelefon-nummer er aktiveret. Derfor er det vigtigt, at medlemsoplysningerne er korrekte. Medlemmerne opdaterer selv på medlemsportalen – når ændringerne er foretaget, skal der sendes en email til hssklub<>gmail.com (<> i mailadressen erstattes med @), hvorefter det nye nummer aktiveres i løbet af nogle dage.

Havnevagt
Først og sidst på sæsonen modvirker bådejernes havnevagt brand, tyveri og hærværk. Læs mere om ordningen, og hold øje med, hvornår du har tjansen.