Sydfjordsstævne

VIGTIGT – om Sydfjordsstævne 2023:
Interessen for single-hand sejlads har været stigende, og stabil for cruisingklassen, men det har knebet med at samle et fornuftigt antal kapsejlere i to-tre år; vi har derfor besluttet at invitere til sejlads efter sidste års ‘Plan B‘, hvor kapsejlerne sejlede de samme distancebaner som cruising- og singlehand-sejlerne med respitstart efter TACIL / TACIM/ TACIH.
Ved et rimeligt antal tilmeldte adskilles kapsejlere fra de øvrige, med en separat, samlet start på en let forlænget bane, inden cruising- og singlehand-sejlernes respitstart.
Efter dagens sejladser bydes på pølser fra grillen. Havnepenge er inkluderet deltagergebyret – så det er overkommeligt, også for ‘udenbys‘ deltagere, at deltage i sejlerfesten lørdag aften!
Deltagergebyret er kr. 150,- ved tilmelding senest fredag 11. august – herefter er det 200,-.
Tilmelding sker her

Sejladsbestemmelser 2023 findes her

Deltagerliste 2023 findes her


Årets mest hektiske weekend i sejlklubben – næsten alle deltager, eller hjælper med at give vore udenbys deltagere en god oplevelse.

Sydfjordsstævnet afholdes altid sidste weekend i august.

Uanset om der sejles kapsejlads, cruising-regatta eller single-hand, sejles flere sejladser … det giver mulighed for at forbedre moralen ombord, hvis man skulle komme til at dumme sig lidt ved en enkelt sejlads. Ifølge planen får kapsejlerne tre-fire sejladser, mens cruising-sejlerne og single-hand sejlerne får to overkommelige distancesejladser.
Efter en dags gode sejladser modtager alle deltagere moderate præmier.

Kapsejlads med to eller tre sejladser på op-ned bane på Yderbredningen, efterfulgt af en kort distancebane tilbage til Herslev. Hvis fire sejladser gennemføres som planlagt, fratrækkes det dårligste resultat på op-ned bane. 
Shorthanded besætninger (og andre) kan eventuelt vælge at sejle uden flyvende forsejl – spiler / genakker / code-zero.
Første start på Yderbredingen er planlagt til klokken 11:00.

CrusingRegatta (ræs for sjov) for dem, der ikke orker op-ned baner, kapsejladsregler, eller ikke har gyldigt målebrev (DS certifikat). Der sejles to distancesejladser á 9,2 sømil (6,6 sømil i let vind): Én sejlads fra Herslev til Egehoved i Yderbredningen, og én sejlads tilbage fra Egehoved til Herslev.
Der sejles efter almindelige søvejsregler, og startes efter TurLys respittider, så bådene teoretisk bør komme samlet i mål, så ventetiden mellem de to distancesejladser bliver kortest mulig. 
Første båd starter ved Herslev klokken 10:30. 

SingleHand sejles på samme baner som ved cruisingregattaen, med start efter TurLys respittider, og efter almindelige søvejsregler. Bådene bør i teorien komme samlet i mål – men sådan går det jo aldrig – men vi plejer at få en spændende dyst, når vi nærmer os mållinjen i samlet flok.
Første båd starter ved Herslev klokken 10:30.

Tursejlads uden sømærker der skal rundes i bestemt rækkefølge. Frokostkurv, termokande og godt humør er vigtigt udstyr (som ved Ringøen Rundt). Formålet med sejladsen er først og fremmest at få bådejere uden interesse for konkurrencesejlads på vandet til nogle hyggelige timer, som opvarmning til sejlerfesten.
Fiskerjoller, motorbåde, motorsejlere og sejlbåde er velkomne – alle bådtyper kan deltage!
Start fra havnen omkring kl. 11:00.

Tilmelding sker her. Deltagergebyret er kr. 150,- ved tilmelding senest fredag 11. august – herefter er det 200,-.
Man får noget for pengene i Herslev – efter dagens sejladser bydes på pølser fra grillen, og overnatning i egen båd, i telt eller campingvogn er inkluderet i deltagergebyret – så der bør være råd til at deltage i Sejlerfesten lørdag aften, i ualmindeligt i godt selskab!

Sejlerfest for deltagerne ved Sydfjordsstævnet og SRPI samt HSS’ medlemmer, hvor to bands underholder.
Festudvalget byder på fællesspisning kl. 18:30 for 200,- per person (unge under 18 år slipper med 50,-).
Tilmelding absolut senest fredag 11. august.

Søndag sejler juniorerne, og der holdes præmieoverrækkelse med pral for Sjælland Rundt På Indersiden.
Læs mere om Sydfjordsstævne for juniorer.

Se også FaceBook-gruppen HSS Sydfjordsstævne.

Sejladsbestemmelser 2023 – respitstart på nye distancebaner (halvdelen på hhv. 9,1 og 5,4 sømil) for at give bedre krydsstarter, og mere spændende sejladser.

Deltagerliste 2023 med respittider ved forskellige banelængder og vindstyrker

Sejladsbestemmelser 2022 – vi sejler efter Plan B, da der kun er få tilmeldte kapsejlere. Kapsejlerne sejler samme distiancebaner som Cruising- og SingleHand-sejlerne, med respitstart. Respittider er beregnet efter TACIL / TACIM/ TACIH.

Sejladsbestemmelser for Kapsejlere, 2022 (erstattet af Plan B)

Sejladsbestemmelser for Cruising- og SingleHand-sejlere, 2022 (erstattet af Plan B)


Resultater fra Sydfjordsstævne 2022

Resultater fra Sydfjordsstævne 2021