Sydfjordsstævne

Årets mest hektiske weekend i sejlklubben – næsten alle deltager, eller hjælper med at give vore udenbys deltagere en god oplevelse.

Sydfjordsstævnet afholdes altid sidste weekend i august. Lørdag inviteres til:

Kapsejlads med to eller tre sejladser på op-ned bane på Yderbredningen, efterfulgt af en kort distancebane tilbage til Herslev. Hvis fire sejladser gennemføres som planlagt, fratrækkes det dårligste resultat på op-ned bane. 
Første start på Yderbedingen er planlagt til klokken 11:00.

Crusingregatta (ræs for sjov) for dem, der ikke orker op-ned baner, kapsejladsregler, eller ikke har gyldigt målebrev (DS certifikat). Der sejles to distancesejladser á 9,2 sømil (6,6 sømil i let vind): Én sejlads fra Herslev til Egehoved i Yderbredningen, og én sejlads tilbage fra Egehoved til Herslev.
Der sejles efter almindelige søvejsregler, og startes efter TurLys respittider, så bådene teoretisk bør komme samlet i mål, så ventetiden mellem de to distancesejladser reduceres mest muligt. 
Første båd starter ved Herslev klokken 10:30. 

Single-hand sejles på samme baner som ved cruisingregattaen, med start efter TurLys respittider, og efter almindelige søvejsregler. Bådene bør i teorien komme samlet i mål – men sådan går det jo aldrig.
Første båd starter ved Herslev klokken 10:30.

Tursejlads er en tidsbegrænset, afslappet distancesejlads, der introduceres i forsøg på at få nye deltagere med. Der startes ved det gule kapsejladsmærke nærmest havnen mellem klokken 11:00 og 11:15, og der gås i mål ved samme mærke, så tæt på tre timer efter starttidspunktet, som det er muligt. Den sejlede distance korrigeres med bådens TurLys, og båden, der har sejlet den længste korrigerede distance, vinder. 

Som sædvanlig modtager alle deltagere moderate præmier. Hvis der er mindst 30 tilmeldte i alt, trækker vinderne af de fire kategorier lod om en ekstrapræmie til en deltager i hver kategori.

Tilmelding sker her …

Lørdag aften er der fest i ualmindeligt godt selskab, og søndag sejler juniorerne – det kan du kan læse mere om på siderne SommerSejlerFest og Sydfjordsstævne for juniorer.

SEJLERFESTEN ER AFLYST I 2020 – men vi tænder op i grillen

Se også FaceBook-gruppen HSS Sydfjordsstævne.