Generelt foto med lidt af hvert

Bestyrelse

Lars Jørgen Andresen, formand
20 48 61 91 - lars.andresen<>snaeurope.com 
Kjøbmagergade 10, 4070 Kirke Hyllinge
 - havneudvalg
 - havnefogeder
 - nye medlemmer
 - Lejre Kommune
 - Herslev Bylaug
 - hjertestarter

Lars Borup, næstformand
21 78 67 33 - lars<>borup1.dk
 - oldfrue
 - festudvalg
 - udlån af hus
 - kulturudvalg
 - havnevagter
 - vinterbadere
 - Isefjordkredsen

   

Dirch Zibrandtsen, kasserer
61 22 56 82 - hsskasserer<>gmail.com
 - økonomi
 - privatlivspolitik

Johnny Poulsen, bestyrelsesmedlem
20 25 76 29 - jpo1000<>icloud.com
 - sejlerskole
 - tursejlerudvalg
 - juniorudvalg
 - svajerudvalg
 - Blåt Flag

Rasmus Rosenkvist, bestyrelsesmedlem
23 83 15 23 - rasmus<>rosenkvist.net
 - husudvalg
 - kapsejladsudvalg
 - seniorjolleudvalg
 - administration af bomsystem
 - hjemmeside

Kapsejladsudvalg

Lars Augustesen, formand
41 40 73 69 - augustesen20<>gmail.com

Henrik Thomasen
henrik4374<>gmail.com

Rasmus Rosenkvist
23 83 15 23 - rasmus<>rosenkvist.net

SingleHand

Gunnar Thyrsted, kagekoordinator
46 49 80 26 - gut<>baad.dk

Sjælland Rundt På Indersiden

Lars Plejdrup, SRPI-bagmand
40 81 67 64 - lars.plejdrup<>gmail.com 

Seniorjolle udvalg

Lars Andresen, Fjordens Helte
merianhaven18<>gmail.com

Husudvalg

Henrik Jensen, formand
40 10 31 65 - henrik-b-jensen<>hotmail.dk

Mette Borup, oldfrue / udlån af klubhus
22 49 40 01 - metteborup1<>gmail.com

De glade 60'ere

Henry Søndergaard, talsmand
53 36 90 92 - jhp<>jettehenry.dk

Leif Knudsen, talsmand
46 40 11 01 - leifoggitte<>gmail.com

Festudvalg

?? - formand
?? - ?<>?

Juniorudvalg

Morten Svendsen, formand
20 26 38 10 - hssungdom<>gmail.com

Sejlerskole

Henrik Bay-Clausen, formand
21 49 10 57 - hc0147<>mail.dk

Christian Thorborg
20 29 17 31 - chrthorborg<>gmail.com

Havneudvalg

Morten Jensen, formand
?? - ?<>?

Dan Poulsen, havnefoged
40 91 60 70 - dapprivat<>gmail.com

Jørgen Binzer. søsætning, optagning, fjordudvalg
46 40 85 09 - joergen.binzer<>gmail.com

Svajudvalg

Jeroen Peters - svajformand
61 30 17 64 - jwfpeters<>hotmail.com

Kulturudvalg

John Garfunkel Boesen - kulturminister
42 24 01 84 - johnboesen1<>gmail.com

Vinterbaderne

Lars Borup  - tovholder
21 78 67 33 - lars<>borup1.dk

Hjemmeside

Lars Plejdrup, arme og ben på hjemmesiden
40 81 67 64 - lars.plejdrup<>gmail.com

 <> i e-mail adresserne erstattes med @

Opdatering af medlemsoplysninger sker ved hjælp af medlemsportalen - kontakt kassereren, hvis det driller.