Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i Herslev Strand Sejlklub behandler dine personoplysninger. 

I Herslev Strand Sejlklub er vi dataansvarlige i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig. Vi er: 

Herslev Strand Sejlklub 
CVR-nummer: 74034055 

Dirch Zibrandtsen, Kasserer 
Hovedvejen 218 
3420 Lejre  
E-mail: hsskasserer<>gmail.com  (erstat <> med @) 
Dataansvarlig person er klubbens kasserer. 

Brug af personoplysninger 
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål: 

 1. At kunne identificere et medlem således, at der kan opkræves kontingenter. 
 2. At tilknytte oplysninger som danner grundlag for at kunne bestemme et kontingentets størrelse. 

Kategorier af personoplysninger 
Vi indsamler følgende oplysninger: 

 1. Almindelige personoplysninger som er angivet af dig: Navn, adresse, email adresse, telefonnummer, medlemsnummer, fødselsdato, indmeldelsesdato, hvilke kontingenttype du har tilvalgt samt eventuelle oplysninger om din båd. 
 2. Oplysninger som er nødvendige for at kunne opkræve betaling for kontingenter. 

Kilder 
Vi modtager kun information fra dig, og indhenter således ikke oplysninger fra andre kilder. 

Behandlingsgrundlag 
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag: 

 • Dine personoplysninger anvendes kun til administration af medlemmer i Herslev Strand Sejlklub. 

Videregivelse af dine personoplysninger 
Vi videregiver navn og adresse til Dansk Sejlunion, som du automatisk er medlem af, når du melder dig ind i Herslev Strand Sejlklub. 

Opbevaring af dine personoplysninger 
Dine personoplysninger opbevares på forsvarlig vis i klubbens administrationssystem. Hvis du melder dig ud af klubben, bliver dine personoplysninger slettet. 

Dine rettigheder 
Du har følgende rettigheder i forhold til de informationer som vi har: 

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. 
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring. 
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du sende en mail til formanden. 
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelses tilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til formanden. 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 

Sidst opdateret: 1. juni 2018