Takstblad

Takster vedtaget på ordinær generalforsamling, tirsdag 25. februar 2020:  

MedlemskontingentKr. 
I – Senior – aktivt medlem over 25 år909,- 
II – Junior – aktivt medlem under 25 år606,- 
III – Støttemedlemmer303,-  
   
Havneleje Kr. 
Gæstehavneleje inklusiv el, vand og bad  125,- 
Frihavnsbåde, afgift for el, vand og bad 25,-  
Jolleplads ved bro 5 – < 550 cm totallængde888,- 
Øvrige havnepladser – ved bro 1-4  2.220,- 
Leje af svajklods, til og med bøjen, og sommerplads til svajerjolle888,- 
Ventelisteindskud (modregnes i indskud ved tildeling af fast havneplads)1.000,-  
Indskud for fast havneplads 6.500,- 
    
SommerpladslejeKr.  
Joller < 500 cm, undtagen Optimist, Feva, Zoom og svajerjoller367,-  
Slæbested for trailerbåde 444,-  
Både på trailer, til søsætning ved kran eller slæbested 888,- 
Både på land, én måned efter sidste fælles søsætning:   
   Første til tredje sommer888,-  
      Ønskes der yderligere sæsoner på land (fjerde sommer og derefter),  
      skal der hvert år søges dispensation ved skriftlig henvendelse til HSS’  
      bestyrelse, senest 1. marts det pågældende år.  
    
Vinterpladsleje Kr. 
Joller < 500 cm, undtagen Optimist, Feva og Zoom joller 367,-  
Øvrige både på havnens område: 1.110,-  
Oprydning af vinterplads 505,-  
    
Aktiviteter Kr.  
Sejlerskole1.000,- 
Leje af juniorjolle (fra 2. år)1.009,- 
Vinterbadning, sauna og bad300,- 
   
OpkrævningsgebyrKr.  
Betales, hvis PBS ikke benyttes til betaling af kontingent og leje. 100,- 
    
DiverseKr. 
Nøgle til klubhus, mastekran og masteskur – “B”400,-   se note 
Nøgle til slæbested, mastekran og klubhus – “C” 400,- se note
Klubstander, stof 100,-  
Klubstander, selvklæbende5,-  
Klubemblem, metal 20,-  
Klubrondel, lille i stof 20,-  
Klubrondel, stor selvklæbende 20,-  

Note: Halvdelen af betalingen for systemnøgler refunderes ved udmeldelse af sejlklubben mod aflevering af nøglen.
For betaling af en ydelse: kontakt kassereren på hsskasserer@gmail.com, så sender han en regning.


Opkrævningsterminer :

1. marts

  • Medlemskab

1. maj

  • Sommer- og vinterleje for sejlbåde, motorbåde, trailerbåde og joller/kajakker/kanoer.
    • Opkrævning for havnepladser sker på baggrund af tildeling af pladser.
    • For både uden havneplads opkræves vinter- og sommerleje, med mindre man har givet kassereren besked inden opkrævning.
    • Vinterleje kan refunderes i september efter henvendelse til kassereren.

1. oktober

  • Leje af juniorbåde
  • Adgang til vinterbadning og sauna i vintersæsonen