Bro 3 renovering

Bro 3 har i en årrække været klar til udskiftning, da mange af pælene og underlaget til brodækket er fortæret af vejr og vind, derfor er det besluttet at dette bliver vinterens vigtigste projekt på havnen.

Arbejdet med renoveringen af broen, påbegyndes efter første bådoptagning den 16/10, hvor medlemmer gerne skulle hjælpe med at vi får pillet den gamle bro fra hinanden og fyldt i nogle containerne.

Fra den 1/11 vil der være entreprenør på havnen som skal hive gamle pæle op, grave sten/sand op, sætte nye pæle og lægge de største af stenene på plads igen. I denne del vil der også være medlemmer der skal bistå med forskellige opgaver.

Når pælene er sat, skal vi selv i sving med at lave nyt brodæk og dette arbejde kommer til, at foregå i weekenderne indtil første april, så bådene kan komme tilbage på deres pladser.

Hvis man har tid/lyst til at deltage i dette arbejde noget af tiden, må man gerne skrive til klubmailen, så vi ved hvem vi kan kontakte undervejs.

Der vil løbende blive komme flere detaljer om projektet, primært på vores Facebook gruppe.

På bestyrelsens vegne

Rasmus Rosenkvist

Formand