Historie & tidslinje

Klubbens første år, meget kort
Herslev Strand Sejlklub blev stiftet af seks medlemmer 29. maj 1969, hvilket akkurat var nok til at danne en bestyrelse og vælge en revisor – ved årets udgang var medlemstallet vokset til fjorten, hvorefter sejlklubben voksede hastigt,

De første par år lå bådene for svaj, og sognerådet gav lov til at der blev slået en anløbsbro op, omtrent hvor badebroen er nu. Efter 2½ år fik vi tilladelse til at opføre en lille havn i den inderste ende af strandparken, i et sumpet område med et bredt bælte af siv. Havnen blev indviet i maj 1972, knap fem måneder efter tilladelsen blev givet, og klubhuset blev bygget i 1975. Alt hvad der var muligt, blev lavet ved medlemmernes frivillige arbejde.

Sejlklubbens tidslinje
For at give nyere og kommende medlemmer en idé om omfanget af de større opgaver, medlemmerne har løst i fællesskab, findes her en liste med waypoints – eller milepæle, om man vil. Listen snyder lidt; medlemmerne er ikke blevet flittigere med årene – det er blot lidt lettere at huske detaljer fra de seneste år, hvorimod det kan knibe lidt med projekter, der ligger 30-40-50 år tilbage. Når det kommer til stykket, har vi vist holdt kadencen, der blev sat af klubbens pionerer – og det er vi ,med rette stolte af.

1969
Sejlklubben blev stiftet den 29. maj. Interessen for klubben viste sig hurtigt, og de meget enkle faciliteter skabte behov for andre forhold. En brugt skurvogn udgjorde HSS’ klubhus. Bådene lå for svaj, og en opslået anløbsbro gav selvsagt ingen beskyttelse mod vejr, vind og bølger.
1970
Klubbens fem første, hjemmebyggede optimistjoller blev søsat ved standerhejsningen.
1972
Den første havn blev indviet den 13. maj. En entreprenør klarede udgravningen for os, mens alt andet manuelt arbejde blev udført af frivillig arbejdskraft.
1975
I vinterhalvåret blev der bygget et klubhus i to plan, hvoraf den nederste etage er opbevarings- og redskabsrum. Stort set alt arbejde blev udført ved frivilligt arbejde – siden da har medlemmerne løbende vedligeholdt huset, der også er opgraderet flere gange.
1984
Havnen blev uddybet, bro tre blev etableret, og havnen kom op på det nuværende antal pladser: Alt blev finansieret med egne midler, og udført ved frivillig arbejdskraft, undtagen uddybning og oprensning.
1995
Miljøhuset blev etableret i en ny tilbygning, med faciliteter til modtagelse af affald og spildolie. Samtidig blev der indrettet omklædningsrum, opbevaringsplads og bedre badeforhold.
2009
Juniorafdelingens store indsats belønnes; HSS bliver af Dansk Sejlunion certificeret som Ungdomsvenlig Sejlklub.
2011
Varmepumper blev installeret i klubhuset, for at reducere elforbruget. Et medlem med de fornødne kvalifikationer installerede dem til en uhyre favorabel pris.
2012
Køkkenet blev udvidet og moderniseret til næsten storkøkken, med kapacitet til større arrangementer – eksempelvis klubbens to juniorsejler-lejre og større kapsejlads arrangementer. Godt tredive medlemmer udførte arbejdet under ledelse af et medlem med overblik og organisationstalent.
2015
Slæbestedet blev renoveret af medlemmerne, med ny betonbelægning. Især jollesejlere og trailerbådsfolk var aktive.
2016
Bommen blev opsat for at modvirke, at havnepladsen fyldes op med biler udefra, hvilket vanskeliggør søsætning af trailerbåde og eventuelle redningsfartøjer. Bommen har også en vis kriminalpræventiv effekt.
2017
Vinduer og døre i klubhuset var blevet trætte, og blev udskiftet af en lille gruppe medlemmer under husudvalget. Samtidig blev låsesystemet i hele klubhuset udskiftet.
2018
Miljøhuset blev ombygget med nye omklædnings-, toilet- og baderum. De eksisterende toiletter og baderum i hovedbygningen blev også ombygget, og opdelt i afdelinger for damer og herrer. Samtidig blev der installeret varmepumpe og solfangere til gulvvarme og varmt vand. Et projekt til ½ mio. finansieret af egne midler, og meget arbejde udført af frivillige.
2019
Vinterbadning blev introduceret som en ny aktivitet for medlemmerne. Takket være støtte fra Nordeafonden og Friluftsrådet kunne sejlklubben købe en mobil sauna.