Tursejlads ved Sydfjordsstævnet

Alle sejlførende både med mindst to personer ombord kan deltage i denne tidsbegrænsede distance-sejlads, hvor man skal sejle længst muligt, og gå i mål efter tre timers sejlads.
Sejladsen giver god træning i bådhåndtering, navigation og sejladsplanlægning, samt bedømmelse af vejr, vind og bådfart.

Efter starten starten ved KAP 2 anbefales det at vælge et rundingspunkt nord for Agernæs (KAP 5 eller nordligere) som det første rundingspunkt.
I slutningen af sejladsen, når tre timers sejltid skal rammes med størst mulig præcision, kan det vise sig at være en fordel, at have ventet lidt med at benytte de sydlige rundingspunkter, der ligger forholdsvis tæt.

Almindelige søvejsregler og godt sømandskab gælder. Der skal være mindst to personer ombord; alle ombord skal skal benytte rednings- eller svømmevest under hele sejladsen.

Sydfjordsstævnet afholdes altid sidste weekend i august – her findes et overblik over tilbudene