Generalforsamling i 2021 udsættes

Generalforsamlingen udskydes, grundet de nuværende restriktioner og der ikke er noget på dagordenen som ikke kan godkendes senere på sæsonen.

Der vil blive indkaldt til generalforsamling med 14 dages varsel på et senere tidspunkt, dog senest til standernedhaling. Håbet er at vi vil kunne holde en fysisk generalforsamling, såfremt at restriktionerne tillader dette.

Regnskab, dagorden og beretning er vedhæftet til gennemlæsning.